Wcześniactwo i jego najczęstsze konsekwencje zdrowotne

Wcześniactwo i jego konsekwencje zdrowotne

Większość ludzi ma świadomość, że najzdrowsza ciąża to ta, która trwa do dnia terminu porodu. Dziecko najlepiej rozwija się w łonie matki, a donoszenie ciąży do końca daje lepszy start maluchowi. Jednak wcześniactwo wciąż jest dość powszechne, a mimo szybkiego rozwoju medycyny dzieci przedwcześnie urodzone muszą mierzyć się z różnego rodzaju dolegliwościami. Jakie są najczęstsze konsekwencje wcześniactwa?

Wcześniactwo — jakie dolegliwości mogą wystąpić u dziecka

Każdy człowiek, który zostaje rodzicem wcześniaka, ma uzasadnione powody do zmartwień. Niestety, ale wysoki odsetek dzieci urodzonych przedwcześnie, już na początku swojego życia mierzy się z trudnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Należą do nich między innymi:

  • trudności z oddychaniem — niewydolność oddechowa, uszkodzenie lub niedorozwój płuc
  • zaburzenia rozwoju — powolna nauka, znacząco opóźnione pozyskiwanie nowych zdolności.
  • problemy ze wzrokiem oraz słuchem — trudności z poprawnym widzeniem, niedosłuch lub w skrajnych przypadkach głuchota
  • zbyt niska masa urodzeniowa — w przyszłości może wiązać się z niskim wzrostem oraz nieprawidłową wagą
  • żółtaczka — chociaż u noworodków żółtaczka zdarza się dość często, to w przypadku wcześniaków trwa znacznie dłużej niż przeciętnie.
  • zaburzenia neurologiczne

Wcześniaki wymagają stałego nadzoru lekarskiego, ponieważ wszystkie powyższe dolegliwości mogą skutkować niebezpiecznymi chorobami. Warto wiedzieć, że maluch prawdopodobnie nie będzie w stanie sam przetrwać bez pomocy medycznej oraz odpowiedniej aparatury.

Podział wcześniactwa

Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie każde dziecko urodzone przed terminem porodu powinno się traktować jak wcześniaka. To, czy powikłania zdrowotne u malucha się pojawią, zależy od indywidualnego przypadku. Wcześniactwo można podzielić następująco:

  • późne wcześniactwo — mowa tutaj o dziecku urodzonym niedługo przed terminem porodu, czyli w okolicach 32-37 tygodnia ciąży. W takiej sytuacji prawie pewne jest to, że maluchowi nie grożą poważne dolegliwości
  • skrajne wcześniactwo — w tym przypadku sytuacja wygląda nieco poważniej. Dziecko urodzone około 28-32 tygodnia ciąży z pewnością będzie miało niedowagę. Mogą pojawić się również problemy z oddychaniem. Prawdopodobnie maluch będzie potrzebował inkubatora.
  • bardzo skrajne wcześniactwo — dzieci urodzone pomiędzy 22, a 28 tygodniem ciąży. Takie maluchy mają bardzo ciężki start. Ich płuca jeszcze nie są w pełni rozwinięte, a trudności z oddychaniem są raczej normą. Te dzieci wymagają długich tygodni hospitalizacji, jednak mimo ogromnego wsparcia lekarzy możliwe są powikłania w przyszłości

Opieka nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie

Chociaż wiele rodziców nie jest tego w pełni świadomych, to należy pamiętać, że opieka nad wcześniakiem wymaga dużego poświęcenia. Konieczne jest częste wykonywanie wielu badań (między innymi wzroku i słuchu) oraz wizyty kontrolne u lekarzy i innych specjalistów. Niektóre dzieci wymagają obserwacji neurologicznej lub psychologicznej. Takie wsparcie ze strony lekarzy jest również bardzo ważne dla rodzica, który może sobie niedostatecznie radzić z trudnościami rozwojowymi swojego malucha.